Rikards ruta

114 files

 1. Rikards Ruta 2020-01

  Uppdaterad poängtabell. Ett missat svar.

  85 downloads

  Submitted

 2. Rikards Ruta 2020-01

  Ändring i poängtabellen på grund av missade svar.

  46 downloads

  Submitted

 3. Rikards Ruta 2020-01

  Rättelse av rad 2 på homogenkrysset.

  366 downloads

  Submitted

 4. Rikards Ruta 2020-01

  Första Rutan för 2020

  138 downloads

  Submitted

 5. Rikards Ruta 2019-06

  Rikards Ruta 2019-06 Tema Sagor

  337 downloads

  Submitted

 6. Rikards ruta 2019-05

  Rikards ruta 2019-05. Uppdaterad poängställning jämfört med i tidningen.

  411 downloads

  Submitted

 7. Rikards ruta 2019-04

  Poängställningen är uppdaterad förhållande till tidningen.

  231 downloads

  Updated

 8. Rikards Rutan 2019-03

  Rikards Rutan 2019-03

  304 downloads

  Updated

 9. Rikards Ruta 2019-01

  Liten rättelse av kolumn 7 i nya Homogenkrysset.

  801 downloads

  Submitted

 10. Rikards Ruta 2019-01

  Rättning av nya Homogenkrysset. 

  164 downloads

  Submitted

 11. Rikards Ruta 2019-01

  Rikards Ruta 2019-01. Rättelse av homogenkryss.

  397 downloads

  Submitted

 12. Rikards Ruta 2019-01

  Rikards Ruta 2019-01

  181 downloads

  Submitted

 13. Rikards Rutan 2018-06

  Homogenkrysset utgår i denna omgång eftersom det fanns fel i konstruktionen. Inga poäng räknas på denna uppgift denna gång. I denna version på nätet är felen rättade och uppgiften finns kvar till nästkommande Ruta.

  949 downloads

  Submitted

 14. RIkards Rutan 2018-06

  Tillägg av ett ord på rad 9 på homogenkrysset.

  451 downloads

  Submitted

 15. Rikards Ruta 2018-06

  Lite korrigering av svaret på fiskkorsordet. 28 lodrätt ska vara ante.

  453 downloads

  Submitted

 16. Rikards Ruta 2018-06

  Rikards Ruta 2018-06. Korrigerad poängställning jämfört med i tidningen.

  448 downloads

  Submitted

 17. Rikards Ruta 2018-05

  Liten komplettering i homogenkrysset på kolumn 5.

  490 downloads

  Submitted

 18. Rikards Ruta 2018-05

  Korrigering av ordvrängeriet. Substantiv är utbytt mot ord.

  460 downloads

  Submitted

 19. RIkards Ruta 2018-05

  Ändring av ledtråden till vågrätt 38 på fiskkorsordet, uppgift 3

  460 downloads

  Submitted

 20. Rikards Ruta 2018-05

  Rikards Ruta 2018-05

  457 downloads

  Submitted

 21. Rikards Ruta 2018-04

  Liten korrigering av rad 1 i Homogenkrysset

  502 downloads

  Submitted

 22. Rikards Ruta 2018-04

  Tillägg i rad 1 och rad 7 på Homogenkrysset

  439 downloads

  Submitted

 23. Rikards Ruta 2018-04

  Rättning av Homogenkrysset i nedre delen.

  448 downloads

  Submitted

 24. Rikards Ruta 2018-04

  Rikards Ruta 2018-04
  Korrigeringar jämfört med tidningen: Korrigerade poäng. Ordvrängeriet handlar inte om mat.

  433 downloads

  Submitted

 25. RIkards Ruta 2018-03

  Sista svarsdatum förlängt till 9 juni.
  Rutan april 2018.doc

  466 downloads

  Submitted