Privacy Policy

Integritetspolicy för Mensa Sverige
Mensa Sverige (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera testverksamheten, löpande föreningsaktiviteter, kommunicera med medlemmarna samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen
 • Föreningsadministration
 • Deltagande i föreningens verksamhet
 • Ansökan om bidrag
 • Kontakt med medlem
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier
 • Genomförande av ett IQ-test vid ett av våra testtillfällen

Vilka delar vi personuppgifter med?
Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande. Mensa Sverige delar inte personuppgifter utanför Mensa.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?
Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling 

Laglig grund 

 

Hantering av medlemskap i föreningen 

Avtal 

Föreningsadministration

Avtal


Deltagande i föreningens verksamhet 

Avtal 

Ansökan om bidrag

Rättslig förpliktelse

Kontakt med föreningen

Intresseavvägning 

Besök på vår hemsida


Intresseavvägning 

Publicering av material på hemsida och sociala medier

Intresseavvägning och ibland samtycke 

Genomförande av IQ-test 

Avtal 

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av person- uppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?
Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.
Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan begära ett registerutdrag via mail till medlemsansvarig@mensa.se
Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.
Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta föreningens dataskyddsombud för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök datainspektionen.se

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du föreningens dataskyddsombud via dpo@mensa.se

Kakor (Cookies)

Mensa Sveriges webbplats använder cookies. Alla som besöker en webbplats som använder cookies måste enligt lag få information om att hemsidan använder cookies, vad de används till och hur man kan välja bort dem.

En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator och innehåller information. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för besökaren. Det finns två typer:

 • Den ena typen sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Filen används t.ex. för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen utifrån sina önskemål och intressen.
 • Den andra typen kallas sessionscookie. Under tiden en besökare är inne på en webbsida lagras den temporärt i besökarens dators minne. Sessionscookies försvinner när besökaren stänger sin webbläsare. Ingen personlig information, t.ex. e-post eller namn, sparas om besökaren.

På Mensa Sveriges webbplats används båda typerna av cookies. När du besöker vår webbplats skickas en sessionscookie mellan din dator och vår webbserver för att bland annat underlätta navigering. Sessionscookies används också när du använder våra e-tjänster. Cookien försvinner när du avslutat besöket.

Om du som besökare inte accepterar att webbplatsen använder cookies kan du stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker sätta en cookie på din dator.

Om du inte vill att cookies lagras på din dator kan du stänga av även den funktionen i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras, men du kommer inte heller kunna använda vissa funktioner på webbplatsen.

Allmän information om cookies och lagen om elektronisk kommunikation finns på Post- och telestyrelsens webbplats.

Integrerade inloggningar

Det är möjligt för användare att koppla sitt konto till t.ex. Facebook (Fler kopplade sociala nätverk tillkommer efterhand) och andra sociala plattformar. Denna koppling görs för att underlätta diskussionsklimatet på dessa sidor. Därför godkänner medlemmar att uppslag görs av administratörer för grupper i dessa sociala nätverk. I samband med ansökan om medlemskap i dessa diskussionsgrupper.

Användaren kan efter att en koppling skett stänga av möjligheten till uppslag genom att via sin kontrollpanel ta bort associationen med eventuella konton i sociala nätverk.

Mensa Sverige, Virkesvägen, Stockholm , Stockholms län, 120 30