Rikard Ruta 2020-03 1.0.0


About This File

Jämfört med tidningen komplettering av homogenkrysset, rättad poängställning samt lite förskjutning i rutmönstret för de 12 orden som är intimt förknippade.


0