rikards ruta Rikards Ruta 2023_01 1.0.1 1.0.1


About This File

Korrigering av Rikards Ruta 2023_01

Rad 8 och kolumn 4 i homogenkrysset är korrigerat.


0