Bli medlem


Frågor om IQ-testning

Varför testar Mensa Sverige inte personer under 18 år?
Enligt de testetiska regler som Mensa Sverige följer krävs mer omfattande rutiner vid testning av minderåriga än vid testning av vuxna. Sådana tester kan inte genomföras av Mensa Sveriges ideellt arbetande testledare, och därför utförs i dagsläget inte tester för minderåriga i Mensa Sveriges regi. Dock har vi en del testtillfällen för 16-17-åringar, genomförda av psykolog för Mensa Sveriges räkning.

Vad går testavgiften till?
Eftersom Mensa är en ideell förening där alla styrelseledamöter och funktionärer jobbar oavlönat drivs föreningen utan vinstintresse. Merparten av testavgiften går till direkta kostnader som uppstår i samband med testning. Det handlar bland annat om hyra för testlokaler, psykologens avgifter för rättning, transaktionsavgifter för kortbetalning, licensavgifter till testförlaget, porto, etc. Den återstående delen av testavgiften avser att täcka indirekta kostnader som exempelvis utbildning av nya testledare, inköp av testmaterial, utveckling av provtester och liknande.

Vilken är den maximala IQ man kan erhålla på det övervakade testet?
Om man endast har några enstaka fel, eller alla rätt, uppnår man IQ-resultatet ”135 eller mer”. Det motsvarar 99:e percentilen, vilket betyder att endast 1 % av befolkningen uppnår det resultatet.

Finns det olika IQ-skalor?
Idag används i princip enbart en skala för att rapportera IQ, nämligen den standardiserade IQ-skalan. Men tidigare har andra skalor varit i bruk. Skillnaden mellan skalorna är ungefär som den mellan temperaturskalorna Fahrenheit och Celsius. Något som däremot alltid är konstant över IQ-skalorna är percentiler; alltså andelen av befolkningen som presterade lägre än testtagaren.

Vad gör jag om jag inte har fått mitt testresultat?
Försäkra dig först och främst om att den utlovade svarstiden verkligen har passerat. Under normala omständigheter är svarstiden cirka en månad, vilket i praktiken innebär 3-5 veckor. Vid särskilda helger och semestertider (jul, nyår, etc.) kan svarstiden vara någon vecka längre. Har du inte fått svaret efter 6 veckor bör du skicka en efterlysning till Testadministratör. Inkludera dina personuppgifter.

Vilka typer av frågor förekommer i det övervakade testet?
Testet består av grafiska progressiva matriser. Se gärna vårt provtest för att bilda dig en uppfattning av hur det övervakade testet ser ut.

Hur betalar jag testavgiften om jag inte har Visa eller MasterCard?
Tyvärr är det endast möjligt att betala med kort i nuläget, men en lösning kan vara att be någon du känner om hjälp.

Varför måste det vara en psykolog som rättar testet?
För att ett medlemskap i Mensa skall vara kvalitetssäkrat skall testet hållas på ett visst sätt och rättas av en utomstående person med fackkompetens och erfarenhet inom området. I större delen av världen är det enbart legitimerade psykologer eller personer med en speciell testspecifik utbildning som har rätten att göra detta. En legitimerad psykolog utsedd av Mensa Sverige och Mensa International är anlitad särskilt för detta. För närvarande är det Sara Henrysson Eidvall.

Får man skriva det övervakade testet flera gånger?
Sedan våren 2006 använder Mensa Sverige två likvärdiga begåvningstester: FRT form A och FRT form B. Dessa tester får skrivas en (1) gång vardera. Vid ordinarie test används Form A, och vid omtest används Form B. Antalet skrivförsök på FRT påverkas inte av att man skrivit andra tester i Mensa Sveriges regi innan våren 2006, som exempelvis Ravens APM.

Kan man träna upp sin förmåga att lösa IQ-tester?
Ja, man kan träna upp förmågan att lösa IQ-tester, men bara marginellt. Att träna kan alltså löna sig, men det betyder inte att alla kan bli så bra att de får en IQ på 131 eller mer. Man vet från olika studier att vissa individer förbättrar sin prestation mellan första och andra testningen, men knappast mer. Det handlar inte om att man blivit mer begåvad utan att man vänjer sig något vid testsituationen och kan fokusera mer på själva uppgifterna och mindre på testsituationen.

Jag har fått veta att min IQ är 135 eller högre. Hur kan jag ta reda på min exakta nivå?
Att mäta IQ i detta ytterläge är i det närmaste omöjligt. Det finns vissa tester som du kan skriva hos en psykolog som mäter lite högre än 135, men felmarginalen är tyvärr väldigt stor på dessa nivåer.

Jag har skrivit ett IQ-test i ett annat sammanhang. Kan jag tillgodoräkna det resultatet?
Ja, det kan du eventuellt göra. En grundförutsättning är att du genomfört ett övervakat standardiserat intelligenstest, till exempel WAIS, och kan visa ett intyg från en psykolog över resultatet. Resultat på testet uttryckt i percentil (minimum 98e) eller IQ (minimum 131) i förhållande till normalpopulation. (Resultat på deltest, till exempel i WAIS eller WIASC godkänns inte utan det ska vara resultatet för hela testet, det så kallade HelhetsIK, HIK eller GAI.)

Mensas testpsykolog avgör från fall till fall om tillgodoräknande. (Notera att högskoleprovet inte är ett intelligenstest). Anmäl dig via den här länken: https://forening.foreningshuset.se/mensa/blimedlem

Jag är under 18 år och vill bli medlem. Hur gör jag?
Du kan anlita en psykolog som administrerar ett av Mensa accepterat IQ-test åt dig. Resultatet, om du har en IQ på 131 eller högre, visar du för vår testpsykolog.

Hur hanteras testresultatet?
Vi hanterar testresultatet strikt konfidentiellt och det hanteras i snävast möjliga krets inom föreningen. Det är bara du själv som avgör om du vill låta din omgivning veta hur det gick.

Ger det övervakade testet en fullständig redovisning av min begåvningsprofil?
Nej. Testet mäter endast generell intelligens, vilket räcker för att avgöra om du kan bli medlem eller inte. Vill du ha en mer utförlig bedömning av din begåvningsprofil, med exempelvis din verbala, spatiala och numeriska förmåga, ska du vända dig till en legitimerad psykolog som kan testa dig.

Är det övervakade testet tidsbegränsat?
Ja, det övervakade testet är tidsbegränsat enligt gällande norm för att se till de högre percentilnivåerna. Testtillfället i sig tar, introduktion etc inkluderat, ca 1 timme.

Vem kan svara på fler frågor om det övervakade testet?
Det kan testsamordnare.

Brukar de som skriver det övervakade testet bli godkända?
Det går varken att bli godkänd eller underkänd på ett intelligenstest. Däremot är det ungefär hälften av de som skriver det övervakade testet i Mensa Sveriges regi som erhåller ett resultat som kvalificerar för medlemskap.

Kostar det något att vara medlem i Mensa? 
Ja, Mensa är en förening och medlemskap kostar för närvarande 345 kr per år. 


Frågor om provtestet

Är provtestet lättare än det övervakade testet?
Nej. Provtestet är utformat med avsikten att det ska vara lika svårt att erhålla motsvarande IQ på det övervakade testet. Dock bör man tänka på att det övervakade testet mäter lite högre upp på IQ-skalan än provtestet.

Hur stora är likheterna mellan provtestet och det övervakade testet?
Provtestets grafiska utformning är i princip identisk med det övervakade testet, och resultatet på provtestet ger vanligtvis en god fingervisning om hur man kan tänkas prestera på det övervakade testet. Dock bör man vara medveten om att resultatet på provtestet inte är någon garanti för att man kan, eller inte kan, bli medlem i Mensa.

Varför mäter provtestet inte IQ över 126?
Alla IQ-tester har en liten felmarginal. Detta beror bland annat på slumpens inverkan. Uttryckt i IQ kan man säga att standardfelet rör sig om ca +/- 5 poäng. För att undvika att provtestet exkluderar många potentiella medlemmar på grund av felmarginalen har vi valt att sätta den maximala poängen på provtestet till 126.

Vem kan svara på fler frågor om ert provtest?
Det kan kontakta vår testansvarig.

Mensa har regelbundna tester på följande orter (observera att frekvensen skiljer mellan orterna):
Kiruna, Luleå, Umeå, Sundsvall, Östersund, Gävle, Borlänge, Uppsala, Stockholm, Eskilstuna, Örebro, Falun, Karlstad, Linköping, Norrköping, Visby, Jönköping, Borås, Göteborg, Uddevalla, Trollhättan, Skövde, Gnosjö, Växjö, Helsingborg, Malmö och Lund.
Hittar du inte ett testtillfälle på nära ort? Vi har viss möjlighet till flexibilitet gällande datum och ort - kontakta testsamordnare eller testledarna på en av våra orter (test-"ort"@mensa.se).

Har du varit medlem tidigare, eller har ett gammalt testresultat som berättigar till medlemskap men som du inte utnyttjat än, så behövs inget nytt test – hör istället av dig till supporten så löser vi det!

 

Om testet:

  • Fotolegitimation måste uppvisas vid testtillfället.
  • Du måste vara minst 18 år för att få skriva test genom Mensa Sverige.
  • Testavgiften är för närvarande 295 kronor.
  • Testet med instruktioner tar ca 1 h.

Vi har nu även speciella tillfällen med test för personer i åldern 16-17 år i Mensas regi. Se information om närmast kommande tillfällen på förstasidan och i listan över testtillfällen.

I vanliga fall gäller följande:

Om du är under 18 år kan du anlita en psykolog som administrerar ett av Mensa accepterat IQ-test åt dig. Resultatet, om du har en IQ 131 eller högre, visar du för vår testpsykolog. Varför Mensa inte testar personer under 18 kan du läsa om bland Vanliga frågor.

Testet är av typen progressiva matriser och är helt icke-verbalt. Testtagaren ska välja ut den logiska fortsättningen på ett mönster av symboler. Varje testtillfälle inleds med en muntlig instruktion. Efter testet skickas svarsblanketterna till en psykolog för rättning, resultatet skickas sedan tillbaks till testtagaren efter cirka en månad.

För testtagaren presenteras då ett intervall inom vilket hennes IQ återfunnits. Är detta högre än för 98 % av befolkningen får testtagaren även ett erbjudande om att gå med i Mensa. Om man efter mottaget resultat vill göra ett nytt försök, så går det bra. Man får i så fall skriva ett annat, likvärdigt, test som tar lika lång tid och innehåller lika många uppgifter. Testkostnaden är den aktuella för det år man testar sig och anmälningsrutinerna desamma. 

För att få en uppfattning om vad testet innebär, samt få en uppfattning om din talang för att lösa logiska matriser, kan du göra vårt provtest.

Provtestet består av 24 uppgifter och tidsbegränsningen är satt till 10 minuter.

Börja med att studera exempeluppgifterna mycket noga.

I varje uppgift ges 3 x 3 figurer där den sista figuren är borttagen. Din uppgift är att, utifrån de mönster som framträder i uppgiften, fastställa vilken figur som saknas.

Efter genomfört test får du veta din uppskattade IQ, samt var ditt resultat placerar dig i förhållande till generella befolkningen. Resultatet är representativt endast för personer över 18 år, om du är yngre än 18 blir resultatet missvisande. 

Om du är under 18 och tror att du kan vara särskilt begåvad kan vi erbjuda stöd genom GCP, tveka inte att ta kontakt med oss!

 

gallery_4353_2_4070.gifgallery_4353_2_4142.gif

 

Notera att resultatet kan vara missvisande om testet utförs mer än en gång. Se därför till att du har möjlighet att prestera ditt yttersta innan du påbörjar testet. 

 

 


Till testet!
© Etienne Forsström

Provtestet som finns på vår hemsida får inte användas utan tillstånd från upphovsrättsinnehavare. För mer information, kontakta oss.