Vinnare av Mensapriset 2015


Mensapriset 2015 går till Ronnie Gardiner för hans rehabiliteringsmetod Ronnie Gardiner Method (RGM). De som drabbats av stroke, Parkinson eller MS kan tack vare Ronnie Gardiner ges unik möjlighet att med musik och rytm få mental träning som upplevs som rolig och stimulerande. Hjärnans kvarvarande förmågor hittas och utvecklas och patienterna kan då återfinna förmågor de förlorat, såsom vissa rörelser, artikulation och koordination.

Föreningen Mensa Sverige utser varje år en vinnare av Mensapriset. Meningen är att uppmärksamma och uppmuntra någon vars gärning rimmar väl med Mensas syften: “Att identifiera och främja mänsklig intelligens så den kan komma mänskligheten till godo, och att uppmuntra forskning rörande intelligensens natur, karakteristika och användning.” 2015 går priset till Ronnie Gardiner, som genom sin unika metod RGM hjälper många stroke-, Parkinson- och MS-patienter. Rytmiska handklapp och fotstamp med anpassad svårighetsgrad, sinnrikt utformade som ackompangemang till musik, gör att vem som helst kan träna upp sin hjärna på ett roligt och stimulerande sätt. Metoden utvecklas hela tiden och får nya former och målgrupper, bland annat finns ett särskilt anpassat barnprogram.

“Forskning pågår huruvida RGM ger synbara positiva förändringar i hjärnan. Dessutom är det otvivelaktigt så att metoden är både ofarlig och rolig. Det om något kan anses som intelligent att både skapa och sprida”, säger Erik Stålberg, Professor emer. i klinisk neurofysiologi vid Uppsala Universitet.

Motiveringen till priset lyder: Med sin metod RGM (Ronnie Gardiner Method) har Ronnie Gardiner lyckats skapa glädje, engagemang och rehabilitering för många stroke-, Parkinson- och MS-patienter. RGM uppfyller på ett omvälvande sätt Mensas viktigaste syfte: Att lokalisera och främja intelligens, så den kommer människor tillgodo.

Ronnie Gardiner är född 1932 och är en legendarisk jazztrummis. Han har spelat med de största musikerna över hela världen, i Sverige främst med Charlie Norman.

Årets Mensapris tillkännagavs och delades ut 16/5, i samband med Mensa Sveriges årsträff.

En hyllningskonsert till Ronnies ära kommer att gå av stapeln på Scalateatern i Stockholm, söndag 31/5 kl 19.00. En repris av prisutdelsningsceremonin kommer att genomföras i samband med detta.

Presentationsfilm:

The Swedish Mensa Award 2015 is given to Ronnie Gardiner

Ronnie Gardiner Method (RGM)

 • Forum Statistics

  • Total Topics
   1,833
  • Total Posts
   10,512
 • Member Statistics

  • Total Members
   6,968
  • Most Online
   2,072
 • Download Statistics

  • Files
   971