Innan testet påbörjas måste du verifiera att du förstått följande:


Det är viktigt att inse att ett internetbaserat test aldrig kan hålla samma standard som ett övervakat intelligenstest.
Ett internetbaserat test kan endast ge en ungefärlig uppfattning om vilken nivå man befinner sig på.
Vill man ha ett mer tillförlitligt mått på sin IQ bör man skriva ett övervakat intelligenstest under kontrollerade former.


Jag har läst och förstått texten ovan!