Medlemmar


Support: Medlemsadministration, Adressändringar, Medlemsärenden: support@mensa.se

Ange ditt medlemsnummer när du skriver till supporten.

Kontaktinformation: Medlemmar har tillgång till mer kontaktinformation på hemsidan efter inloggning.

Medlemstidningen Legatus Mensae: redaktion@mensa.se

SIGHT: sight@mensa.se